Tarieven

Consult / Behandeling

1/2 uur € 35,00

1 uur € 65,00

Bij verhindering graag 24 uur van te voren afmelden, anders wordt uw consult in rekening gebracht.


Vergoedingen

Als gediplomeerde natuurgeneeskundige therapeute ben ik lid van de beroepsorganisatie CAT vergoedbaar, Complementaire Kwaliteitstherapeuten en bij de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ met Kvknr: 64002810. BTW-id: NL002227984 B57
In het contract met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en tuchtregeling van de CAT vergoedbaar, CK, RBCZ en GAT.

Op basis van gemaakte afspraken tussen CAT vergoedbaar, Complementaire Kwaliteitstherapeuten en de ziektekostenverzekeraars worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed als u aanvullend verzekerd bent, deze behandelkosten hebben geen invloed op je eigen bijdrage. Een verwijskaart van de huisarts is niet nodig. Neem voor de zekerheid vooraf contact op met uw ziektekostenverzekeraar of kijk zelf in de polisvoorwaarden of jij in aanmerking komt voor vergoeding. zorgverzekeraars vergoeden (deels) de consulten vanuit het aanvullend pakket. Dit staat los van uw eigen risico. U kunt voor de zekerheid vooraf contact opnemen met uw ziektekostenverzekering.

Geadviseerde middelen worden niet vergoed door de verzekeraar.


Behandelovereenkomst en eventueel toestemmingsformulier minderjarigen wordt na onze eerste contact indien gewenst naar u toe gestuurd.

Hou er rekening mee dat een eerste consult langer kan duren.

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over een behandeling, sessie of traject, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op voor een gesprek. We onderzoeken samen of we tot opheldering of een oplossing kunnen komen.
Indien u niet naar tevredenheid uit het gesprek komt, kun je een klacht indienen.

“Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie
Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke
Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling
zie https://gatgeschillen.nl/ ”

gc1

gc1

gc1

gc1